Vakok és Gyengénlátók

Történet


Nyugotszenterzsébet község a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya megye nyugati részén, a szigetvári kistérségben, a szigetvári járásban Pécstől 31 km-re, Szigetvártól 13 km-re terül el. A település észak – déli fekvésű, zsákfalu, átmenő forgalma nincs. Tömegközlekedése részben megoldott, busz által biztosított. Szomszédos települések: Almáskeresztúr, Botykapeterd, Nagypeterd, Nagyváty.

 

Nyugotszenterzsébet a Zselic déli nyúlványai között fekszik, tőle délre sík terület következik, mely az Ormánságba, a Dráva folyó völgyébe érkezik. A Zselic déli részét erdő és szőlő borítja. A falut határoló sík terület nagyobb része szántó, kisebb része legelő. A talaj sárga, agyagos és kötött. A falun áthalad a Nagyvölgyi-árok.

 

A település morfológiai szempontból is határterületen fekszik, északon a Zselic, délen a Dráva ártér és a Fekete-víz síkja terül el. A dombvidék viszonylag egyszerű geológiai felépítésű. A felső-pannon agyagba, agyagos homokba, homokkőbe és főleg homokba vésődtek a völgyek. A területet lösz és löszszerű képződmények vékonyabb, vastagabb rétegbe fedik be. Szerkezeti vonalak sűrűn tagolják a dombvidéket.

 

Éghajlati, időjárási szempontból Nyugotszenterzsébet a mérsékelten nedves, enyhe telű dombsági területen fekszik. Mérsékelten meleg vidék, ahol az óceáni hatások vannak túlsúlyban. A körzet éghajlati viszonyai a mezőgazdasági művelésnek kedvező feltételeket biztosítanak.

 

Nyugotszenterzsébet környéke már a római korban lakott hely volt. A rómaiak i.e. 12-9. század között vették birtokukba a Szávától északra fekvő területet, így ettől az időponttól számítjuk a római uralom kezdetét a Drávától északra elterülő Baranya megyében is. Pannóniában a rómaiak jól szervezett közigazgatást hoztak létre. Az úthálózat kialakítása hadi és kereskedelmi szempontból is fontos volt számukra. A mai Baranya megyét két transzkontinentális hadiút szelte át, melyeket kisebb jelentőségű, de az itteni élet szempontjából fontos útvonalak kötötték össze. Római út futott Sopianae-ból kiindulva Bicsérd, Szentlőrinc és Szigetváron keresztül. Az úttal párhuzamosan futó domboldalakon a veteránok, a kiszolgált katonák kaptak kisebb birtokokat, amelyeken szőlőművelést folytattak. A rómaiak jelenlétét a környékben Nagypeterd területén a temető mellett előkerült cserépdarabok, valamint a Csatahelynél felszínre került római kövesút nyomvonala igazolják.

 

A település neve 1332-ben szerepel először írott forrásban, a pápai tizedjegyzékben. Elnevezésében a Szenterzsébet a falu templomának védőszentjére utal. A megkülönböztető Nyugot- előtag Baranya megye nyugati szélével kapcsolatos. Mai névalakját 1973-ban vette fel. A történelem folyamán elnevezésének alábbi változatai alakultak ki. 1332-35: de S. Elyzabeth, 1383-1491: Zenthelsebeth, Zenthersebeth, 1772: szent Örzebet, 1776: Szent Erzsébet, 1813: Szent Eörzsébeth, 1828: Szt. Erzsébeth, 1842: Szenth-Erzsébeth, 1893: Nyugot-Szent-Erzsébet.

 

A török időkben folyamatosan lakott hely volt. 1554-ben 3, 1571-ben 11 adózó családfőjét tüntették fel az összeírók. A felszabadító háborút követően 5 adózó családfője volt, és 7 gyermek, valamennyien kálvinista vallásúak.

 

A 18.század végén települt újra. Az egyházlátogatási jegyzőkönyv 1756-1757-ben 270 főnyi népességet tüntet fel. Az úrbéri összeírásban Esterházy Miklós herceg a földesura, akinek itteni falujában 44 örökös magyar jobbágy és 2 házas zsellér robotolt és adózott. A 19.század végétől egy-egy német anyanyelvű is élt itt.

2001-ben a 922 ha nagyságú településen 226 fő élt 77 lakásban. Népességének 79%-a tartozik valamely egyházhoz, felekezethez (78% katolikus, 22% református).

 

Infrastruktúrája részben kiépített: 1942-ben bevezetett telefon-, 1940-ben elkészült villany-, valamint 1995-ben kiépített ivóvíz hálózattal rendelkezik. A kövesút 1940-ben épült.

 

A faluban mobilposta működik. A gyermekek a nagypeterdi általános iskolát és óvodát látogatják. Háziorvos hetente egyszer rendel.

 

A település jelesebb ünnepe közé tartozik az augusztus hónapban tartott Erzsébeti-kenyér elnevezésű rendezvény.

 


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név: Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

Postai cím: 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.

Telefonszám: 73/346-042

Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com


Gyakran keresett oldalak