Vakok és Gyengénlátók

Apai elismerő nyilatkozat


Eljáró ügyintéző:

Kozma István anyakönyvvezető

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

– apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,

– orvosi igazolás a fogamzás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat,

– amennyiben az anya családi állapota

– elvált: a jogerős bírósági végzés, vagy a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

– özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

Ha az egyik vagy mindkét szülő kiskorú, az anya lakóhelye szerinti Gyámhivatal illetékes a nyilatkozat felvételére.

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született gyermekre és már megszületett gyermekre. A nyilatkozattétel céljából fel kell keresni vagy az anyakönyvvezetőt, vagy a gyámhatóságot, vagy bíróságot, külföldön élő személy esetében pedig a külképviseleti hatóságot. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges. Ha még nem született meg a gyermek, akkor a jegyzőkönyv egyik példányát az anya kapja meg azzal, hogy a gyermeke születésének bejelentéséhez csatolja. Ha már megszületett a gyermek, akkor a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek küld meg egy példányt az anyakönyvvezető, aki bejegyzi az apát az anyakönyvbe.

 

Az ügyintézés határideje:

 

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-

Kapcsolódó jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

 

Formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név: Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

Postai cím: 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.

Telefonszám: 73/346-042

Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com


Gyakran keresett oldalak