Vakok és Gyengénlátók

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás


Eljáró ügyintéző:

Fenyvesi Gábor

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

- kérelem,

- bizonyítvány másolata

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatásra jogosult minden olyan, a szociális rendelet hatálya alá tartozó

a) nappali tagozatos 7. és 8. évfolyamos általános iskolai tanuló, aki általános iskolai tanulmányokat folytat, vagy

b) nappali tagozatos középiskolai tanuló, aki középiskolai tanulmányokat folytat,

és hallgatói jogviszonya fennáll, továbbá a tárgyévben a félévi vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,20 és a tanuló keresőtevékenységet nem folytat.

A támogatás mértéke félévi vagy év végi legalább 4,20 tanulmányi eredmény esetén 60.000,- forint.

A támogatásra nem jogosult az évismétlő általános iskolás és középiskolás.

A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül NyugotszenterzsébetKözség Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-        Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

formanyomtatvány

KÉRELEM tanulmányi eredményt ösztönző támogatás megállapítására


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM iskolakezdési támogatás megállapítására

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név: Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata

Postai cím: 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.

Telefonszám: 73/346-042

Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com


Gyakran keresett oldalak